Коланите спасяват живот!

Анкета

Ползвате ли предпазни колани?

(249 гласа)

49%
44.2%
6.8%
Loading...


Сайтът е дарен от
Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
ПОЛЗВАЙ КОЛАНА! СПАСЯВА ЖИВОТА!
Начален етап 7 – 13 март 2011

Национална кампания - Коланите спасяват живот
          
Националната кампания “Коланите спасяват живот!” и “Запази детето си!” има за цел:
  • Да се повиши ползването на предпазните колани и детските обезопасителни системи в автомобилите.
  • Да се постигне ползваемост на предпазните средства на предните седалки - над 90%, на задните седалки и системите за превозване на деца - над 50%.

Под патронажа на вицепремиера на Р България и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов

Кампанията е част от инициативите, в изпълнение на програмата по Меморандум за разбирателство и полицейско сътрудничество, сключен между министерствата на вътрешните работи на България и Холандия. Темата, съдържанието и организацията на нейното провеждане са определени и съставени по предложение на експерти от “Пътна полиция” на Холандия, с цел приложение у нас на положителния опит в тази страна.

Прилага се интегриран подход с включване и участие в нея на възможно най-голям брой външни партньори, освен “Пътна полиция”, главно неправителствени организации, сдружения и фирми от бизнеса. През октомври 2010 г. на двудневна конференция в София с помощта на холандските експерти бе дадено началото на организирането на настоящата кампания.


Главен координатор - ПАРАДИГМА

 
Национална кампания - Коланите спасяват животНационална кампания - Коланите спасяват животНационална кампания - Коланите спасяват живот


НМГ Парадигма 1000 София, ул.“Ангел Кънчев”10 Б,
тел.:02 980 30 84, факс: 02 981 31 25,
e-mail: paradigma2@abv.bg

Със специалното участие на: MR. Theo Bons - Национална агенция на холандската полиция – Пътна полиция, MR. Boelhouwer - експерт в областта на комуникацията по правоприлагането на Закона за движението по пътищата към Министерството на правосъдието, Главна прокуратура, Холандия, MR. Arno Hendriks - Национална агенция на холандската полиция – Пътна полиция